5 enkla steg till hur du kan använda annonser för att sprida ditt innehåll på Facebook

Social Media Marketing
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Att skapa ett organiskt flöde till ditt företags Facebooksida är viktigt, men det är många som glömmer bort eller väljer att inte använda sig av Facebook annonser. 

Att använda sig av betalda tjänster såsom annonser från Facebook är både smidigt och viktigt. Det är idag svårt att rankas högt på Google samtidigt som man ska ha en hög trafik på sina sociala medier utan att ha lite hjälp. 

I denna artikel vill vi hjälpa dig att skapa en förståelse för hur du smidigt kan använda dig av Facebook annonser för att sprida ditt företags innehåll.

I artikeln kan du lära dig:

  • Hur du kan göra strategiska beslut när det kommer till marknadsföring av organiskt innehåll 
  • Hur du kan använda dig av geografisk marknadsföring 
  • Hemligheten kring hur du kan få ut mest av din budget för Facebook annonser 

Steg 1: Hitta de organiska inlägg som presterar bäst på din sida 

En enkel strategi att använda är att annonsera de inlägg som redan presterar bra på din sida utan marknadsföring. Att skapa interaktion och konversationer med ett inlägg är det som Facebooks algoritmer prioriterar högst. Att då marknadsföra inlägg som redan har skapat interaktioner är ett bra första steg för din annons. 

Facebook Annons

För att genomföra denna strategi är första steget att analysera igenom din Facebooksida. Syftet med detta är att se vilka av dina inlägg som har fått flest gilla markeringar, delningar samt kommentarer. Du kan även testa att publicera det innehåll du tänkt att annonsera för att se hur dina följare reagerar på innehållet. 

När du har publicerat ett vanligt inlägg på din sida kan du ibland se en blå knapp där det står marknadsför inlägg. Denna knapp är en snabb och billig metod för att se ifall ditt innehåll kommer att locka till sig användare. Att göra detta tidigt kommer att gynna dig senare när du ska bilda den riktiga annonsen. Denna metod är speciellt bra att använda om man är ett företag med en mindre publik på Facebook. 

Steg 2: Hitta rätt målgrupp

Nu när du har hittat bra inlägg att publicera som en annons är det dags att fokusera på vilken målgrupp du vill nå ut till, alltså göra en sorts målgruppsanalys. 

För att börja enkelt är det bra att se till vilka ens konkurrenter är och se vilken typ av målgrupp som de drar till sig. I detta fallet är det bäst att se till företag som har en stor publik på sociala medier och inlägg med flera interaktioner. Sedan kan du göra en målgruppsanalys för att ta reda på lite mer information om din nya potentiella målgrupp. Det är viktigt att se till hur gamla de är samt vilka städer eller länder de kommer ifrån för att sedan kunna redigera din annons efter detta. 

För att få reda på information kring din målgrupp kan du även använda dig av Facebooks A/B test. Genom detta test visar Facebook dig vart de flesta som interagerar med din kampanj befinner sig. 

Vill du bilda en mer avancerad målgrupp kan du använda dig av stegen nedan. 

Demografi

När du ska publicera ett inlägg som en annons, erbjuder Facebook dig en tjänst där du kan välja vilken målgrupp ditt inlägg ska rikta sig till. Det finns flera olika kategorier du kan använda för att nå en så exakt målgrupp som du vill. Kategorier som du kan använda dig av är bland annat ålder, kön, relationsstatus, utbildning och arbete. För att göra detta steg enklare är det en fördel att skapa en idealbild av din målgrupp innan. 

Intressen och beteende

Med detta steg har du en möjlighet att nå ut till din målgrupp genom dess intressen och beteende. Du kan annonsera det innehåll som du tror kommer att intressera just denna målgrupp grundat på dess tidigare beteenden.

Nackdelen med detta sätt är dock att målgruppen kan bli väldigt stor. Det du i så fall kan göra är att se till vad din målgrupp gör eller är intresserade av som gör dem speciella. Fokusera sedan på dessa mindre intressena och beteendena för att nå ut till just din målgrupp.

En mer fokuserad målgrupp

Även om du har beslutat dig för en typ av målgrupp kan du sedan välja att fokusera denna ytterligare för att nå ut till några specifika individer. Ju mer fokuserad din målgrupp är desto större är chansen att ditt innehåll kommer fram till rätt mottagare. 

För att avgränsa din målgrupp kan du även välja att exkludera individer baserat på deras beteende och intressen. Ska du till exempel använda din annons för marknadsföring av din Facebooksida kan du välja att exkludera alla i din annons som redan gillar din sida. 

Enhet och tajming

Dina inlägg måste vara aktiva på rätt plattform i rätt tid för att få bäst spridning. 

När du samlar information genom din målgruppsanalys är det viktigt att du även tar reda på vilka tider din målgrupp brukar vara aktiva. Innefattar din målgrupp till exempel individer som arbetar som butiksbiträde är de oftast inte aktiva under dagen utan mer mot kvällen när de stängt butiken. 

Att ta reda på vilka olika medieplattformar din målgrupp använder mest är även viktigt. Genom denna information kan du sedan anpassa din annons utifrån just dessa plattformar för att nå bästa resultat. 

Genom Facebooks annonser kan du välja att olika annonser ska visas på olika plattformar, då alla plattformar har olika syften. Annonser med syften att inspirera och få fler följare anpassas bäst i mobila plattformar. Medans annonser för att sälja produkter anpassas bäst till laptops då individer främst vänder sig till denna plattform när de ska köpa produkter.  

För att du ska få bäst resultat på dina annonser är det viktigt att du ser till dina annonseringsmål. Ta reda på om syftet med annonsen är att sälja eller inspirera för att sedan besluta kring vilka plattformar annonsen ska publiceras på. 

Anpassad målgrupp

Genom redan befintlig information kan du bilda en anpassad målgrupp för din annons. Denna information baseras på existerande email listor, individer som redan har gillat din Facebooksida samt CRM system som till exempel innefattar dina kundlistor. 

Lookalike målgrupp 

Genom att bilda en lookalike målgrupp kan det hjälpa dig att nå ut till individer som är lika dina befintliga kunder med förhoppning att även de ska bli kunder. 

Om du först tar reda på vilka inlägg som fungerar bäst för dina befintliga kunder, kan du sedan använda inlägg som liknar dessa för din lookalike målgrupp. Att använda sig av lookalike målgrupper är nyckeln om ditt syfte med annonsering främst är att bygga en varumärkeskännedom eller för att värva kunder. 

Steg 3: Bygg din annons

Nu är det dags att bygga din annons. 

När du bygger din annons ska du ha i åtanke att ett videoklipp skapar en bättre respons än vad en annons med endast bild eller text gör. Det räcker att ha ett enkelt klipp på 15 sekunder för att skapa ett intresse hos målgrupperna. 

Det är många som tror att det måste kosta en massa för att producera och redigera video innehåll till Facebook. Detta är dock inte sant, i många fall räcker det med att filma in en kort video med din mobiltelefon för att sedan publicera. 

För att vara säker på att din video kommer att nå ett bra resultat kan du även här göra en A/B test på Facebook. Genom detta verktyg kan du se vilka bilder och videor som kommer att fungera. Du kan även installera Facebook Pixell för att se vilka videor som kan leda till kommentarer och interaktioner på din Facebooksida. 

Steg 4: Bestäm din budget

Det finns två olika sätt du kan sätta upp din budget för Facebook annonser. Den första är det totala beloppet du spenderar på annonsen, vilket ger en tydlig slutkostnad. Sedan kan du även se till kostnaden per resultat, vilket till exempel kan vara att du sätter en budget för vad varje klick får kosta i en annons. I den andra metoden är det svårare att få ut en exakt slutkostnad. 

Använder du dig att den andra metoden är det dock lättare att se om något inlägg presterar sämre än förväntat. På detta sätt är det enkelt för dig att följa upp din annons och kunna ändra på de inlägg som inte fungerar för att se ett bättre resultat och hålla kostnaderna nere. 

Det är viktigt att sätta upp en budget som stämmer överens med ditt mål för annonsen. Vill du nå ut till ett större område krävs en större budget. För att göra den enkelt att se kostnaderna och vilka resultat du får för varje kostnad är det en fördel att sätta upp en daglig budget. 

Steg 5: Mät resultatet

Det viktigaste när du gör din annonsering är att följa upp. Det är viktigt att se vilka dagar som gick bättre än andra, samt vad det var som gjorde att resultatet var bättre. Detta är något som många glömmer bort men det är detta som är grunden för en vidare bra annonsering genom Facebook annonser. 

Skulle man inte kontrollera sin annons kan det resultera i att företaget betalar stora summor utan att få ett resultat. I början av en annons bör du kontroller annonsen en gång om dagen för att se om det krävs några ändringar. Längre in i annonsen räcker det att kontrollera att allting går som det ska varannan dag. 

Anledningen till varför du ska kontrollera din annons varje dag är för att du inte ska spendera pengar i onödan. Skulle en annons gå dåligt kan du välja att pausa den under en period för att sedan börja den senare igen. Det ger dig även möjlighet till att ändra i din annons för att kunna uppnå bästa resultatet.  

Vad som bör mätas

Innan du börjar din annonsering är det viktigt att du ser till vilka olika delar du behöver mäta för att se hur du kan uppnå annonsens mål på bästa sätt. Är ditt mål till exempel att skapa en bättre varumärkeskännedom är det bra att mäta hur många nya följare din sida får. Vill du istället använda annonsen för att få mer interaktion på din sida är det bättre att mäta hur många som gillar, kommenterar eller delar dina inlägg. Syftet med detta är att knyta samman företagets marknadsplan med målet för denna annons.

Det finns främst 3 olika frågor att utgå ifrån när du beslutar kring vilka delar som behövs mätas före du publicerar annonsen: 

  • Stämmer det överens med de mål jag satt upp för denna annons?
  • Hjälper det mig att ta beslut kring min annons?
  • Har jag kunskapen att kunna mäta det på ett effektivt sätt?
Rapportering

När du har mätt de delar som var av vikt för dig är det en fördel att spara dessa och göra rapporteringar kring din annons och förarbetet. Syftet med detta är för att du i framtiden enkelt ska kunna se tillbaka och ta till idéer för att kunna ta fler informerade kampanjbeslut.

Sammanfattning

Vikten av att synas på sociala medier som företag har på senaste tiden blivit allt större. Men att göra detta på en plattform som Facebook utan annonser blir svårt. Att använda Facebook annonser är ett smidigt vis för dig att få ut ditt budskap till vem du vill, när du vill och var du vill. 

För att lyckas med Facebook annonser krävs både tid och kunskap. Har du och ditt företag inte tillräckligt med tid att lägga ner på era Facebook annonser kan ni kontakta oss på Kyler films så hjälper vi gärna till.  Vi kan hjälpa dig att få ett bättre resultat för en lägre kostnad per klick på dina Facebook annonser. 

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kyler Films K Logo black

Where video meets marketing

LOCATION

Storgatan 36

302 43 Halmstad

Made with ❤️ by Kyler Films. © 2019 All rights reserved

Shopping Basket